ZDERZENIE KULTUR | Wolność, równość, lewactwo

ZDERZENIE KULTUR to cykl spotkań organizowanych przez Magazyn Liberté! w klubokawiarni 6. dzielnica. Rozmowy z zaproszonymi gośćmi dotykają tematu przemian kulturowych współczesnego świata z rozmaitych perspektyw – w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, w ujęciu geograficznym, społecznym i antropologicznym. Część dyskusyjna każdego spotkanie zostanie nagrana i opublikowana na stronie internetowej Liberté! na blogu zderzeniekultur.liberte.pl. Przewidujemy […]