ZDERZENIE KULTUR | Człowiek 2.0 i tyrania Wielkiego Brata

Drukuj

Szóste spotkanie z cyklu pod hasłem "Zderzenie Kultur" - w każdy poniedziałek 0 18:00 w klubokawiarni 6. dzielnica (Piotrkowska 102, Łódź).

ZDERZENIE KULTUR to cykl spotkań organizowanych przez Magazyn Liberté! w klubokawiarni 6. dzielnica.

Rozmowy z zaproszonymi gośćmi dotykają tematu przemian kulturowych współczesnego świata z rozmaitych perspektyw – w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, w ujęciu geograficznym, społecznym i antropologicznym.

Część dyskusyjna każdego spotkanie zostanie nagrana i opublikowana na stronie internetowej Liberté! na blogu zderzeniekultur.liberte.pl. Przewidujemy również dodatkowy czas na pytania od publiczności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w każdy poniedziałek o godzinie 18:00 – WSTĘP WOLNY.


„Człowiek 2.0 i tyrania Wielkiego Brata” to temat szóstej odsłony cyklu.

Dr Maciej Ożóg, pracownik Zakładu Mediów Elektronicznych na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, przybliży istotę wirtualnej rzeczywistości drugiej generacji – którą wszyscy współtworzymy. Podczas rozmowy dotkniemy fundamentalnych dla współczesnego świata zagadnień:

► Inwigilacja – nieuchronna cena za użytkowanie sieci czy realna opresja władzy?

► Terroryzm i antyterroryzm w Internecie – czy kontrola świata wirtualnego jest możliwa?

► Post-postmodernistyczny kryzys tożsamości i ucieczka w świat wirtualny – czy rozczarowanie rzeczywistością było nieuniknione?

► Posthumanizm – projekcja, wyobrażenie, wizja czy cel?

Spotkanie poprowadzi Oliwia Kacprzak (Magazyn Liberté!).

Czytaj również