ZDERZENIE KULTUR | Quo vadis, Europo? O kryzysie egzystencjalnym Starego Świata

Drukuj

Piąte spotkanie z cyklu „Zderzenie Kultur” – w każdy poniedziałek 0 18:00 w klubokawiarni 6. dzielnica (Piotrkowska 102, Łódź).

ZDERZENIE KULTUR to cykl spotkań organizowanych przez Magazyn Liberté! w klubokawiarni 6. dzielnica.

Rozmowy z zaproszonymi gośćmi dotykają tematu przemian kulturowych współczesnego świata z rozmaitych perspektyw – w skali globalnej, regionalnej i lokalnej, w ujęciu geograficznym, społecznym i antropologicznym.

Część dyskusyjna każdego spotkanie zostanie nagrana i opublikowana na stronie internetowej Liberté! na blogu zderzeniekultur.liberte.pl. Przewidujemy również dodatkowy czas na pytania od publiczności.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych w każdy poniedziałek o godzinie 18:00 – WSTĘP WOLNY. 


Quo vadis, Europo? O kryzysie egzystencjalnym Starego Świata to temat piątej odsłony cyklu.

Mgr Marcin Gońda z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego opowie o narastającym gwałtownie zwątpieniu w Europę i europejskość w obliczu zachwiania Unijnych struktur oraz bolesnego zderzenia z politycznym i religijnym radykalizmem. Podczas rozmowy pochylimy się nad następującymi zagadnieniami:

► Tożsamość – jak można ją zdefiniować?

► Europocentryzm – czym jest, z czego wynika, do czego prowadzi? Czy to jedynie problem przeszłości?

► Unia Europejska – czy założone wzmocnienie europejskiej tożsamości przyniosło odwrotny skutek?

► Terroryzm na ulicach Europy – czy konfrontacja z kulturą islamu i religijnym fanatyzmem obnaża słabości i niedostatki europejskiego systemu wartości?

► Jaka jest przyszłość pojęcia i poczucia „europejskości”?

Spotkanie poprowadzi Oliwia Kacprzak (Magazyn Liberté!)

Czytaj również